Egna teman 2019

Fotoutmaningen innehåller 365 fördefinierade teman, att fotograferas i valfri ordning. Men max 52 teman kan man hoppa över och istället välja ett eget tema. Fotograferar man istället på halvfart (180 teman på ett år istället för 365) så kan man välja 26 egna teman.

Här är listan på egna teman som jag använt 2019, då jag deltar på halvfart .

  1. Andrahandsvärde
  2. Lucialängtan  (fotograferad i februari)
  3. Rödnäsa