Etikettarkiv: Färja

Färdmedel 27/365 (tema 91)

Gullmarsfärjan Lysekil

Gullmarsfärjan är ett färdmedel som Lysekilare ofta använder. Gullmarsleden är den färjeled i landet som har största andelen tunga transporter. Bland annat kör de flesta tankbilar som hämtat last vid raffinaderiet den här vägen.

Färdmedel: se Transportmedel –> är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.  Synonyma begrepp är fortskaffningsmedel, fordon (vanligen landgående) och farkost (vanligen sjögående eller flygande).